AGRON SHELE IWA; WPS

Autori i poezise dhe befasise poetike Rumune Dorin Cozan
Home
Autori i poezise dhe befasise poetike Rumune Dorin Cozan
Autorja e njohur Corina Gina Papouis! Mrekullia poetike midis orientit dhe moderrnizmit
Poeti bashkëkohor Qipriot -Turk Ahmet Ómeraga ahmetomeraga@gmail.com
Seref Ozturk
Adelina Dardha,nje ze i ri qe perthyen shtigje poezish
Autorët Përmetarë
Letërsi
Artisti i madh i Folklorit Popullor Vasil Çuri
Autorët e perkthyer ne Turqi !
Prezantimi Poeteve : Lediana Paja
Prezantim i talenteve të rinj :Ivana Dervishi
Seria e Autoreve Qipriote (Turqi)
Poetja Bashkëkohore Nese Yasin
Poeti bashkëkohor Atilla Elüstün ati_els@hotmail.com
Impresionim i autorit Patrick Sammut IWA Malte
Kumte dhe esse
Agron Shele WPS Sinan Vaka WPS
Ftese
Publicitet
Impresionime nga takime Kombetare dhe -Nderkombetare
Deklarata e Prespes
Imazh i Rreme
Ese dhe vleresime per autorin
Beyond the Grey Curtain
Works
Ahmet N Murati Midis lirikave dhe zjarrit të pashuar për dinjitet dhe liri kombëtare!
Sompozium

Enter subhead content here

jpeg.jpeg

Poems by Dorin Cozan (Romanian)

 

 

 

Nicio putere nu am când privesc această femeie...

Nicio putere nu am când privesc această femeie

Cum îi lunecă degetul peste buze,

cum îl coboară între file de carte

ce-şi scutură slova în iarbă

ca o lebădă aripile în soarele roşu şi moale.

 

Nu te grăbi a-i vorbi pe limba păsărilor, îmi ordon

Nici a cânta din frunza castanului vreun prohod de copil

Iată cum,  în galop, peste file,  cavalerul întinde  mecanic un braţ,

ca un laţ vrabiei neştiutoare

Ea c-un deget prelung apasă buzele acestui poem,

Şi ele se bucură de biciuiala părului mov

pe care l-a aruncat,  ca pescarul năvodul, înaintea galopului.

 

Nicio putere nu am de când a ridicat ochii,

iar suliţa lor a slobozit-o  prin coastele mele

până la stufărişul lacului,

unde mâlul înghite parâmele unei bărci coşcovite.

(Pe mal, sar peştii, opăriţi de acest fascicol şi acolo leşină.)

Fericiţi sunteţi, pentru că aţi aflat căutare înaintea ei!

Vai mie, nicio putere nu am să mănânc şi să beau

Când privesc această femeie şi-mi cad din gură cuvintele

Ca nişte firimituri pentru câini vagabonzi

Ca nişte flori aruncate pe apă.

 

 

 

În zadar strig şi mă vaiet

 

În zadar strig şi mă vaiet
În zadar m-am rupt în bucăţi şi m-am întins ţie
Iar sângele meu te poartă ca pe o arcă 
Sunt un nebun care s-a legat singur de far
Care priveşte în tine şi uită numele lucrurilor
Am rămas aici, atârnat de-o şuviţă de-a ta, pradă celor vii
Cu mâna la gură când apari
Cu smocuri de păr în pumni când te apropii 
Ochii tăi ard ca ţigara aprinsă în palmă
Şi trupul se răsuceşte ca un miel sub cuţit
Ce ai, nebunule? îmi zic
Ce vezi? Cine te înspăimântă de salivezi şi bolboroseşti
într-o limbă străină?
Atunci îmi torn cenuşă în cap 
Mă îmbrac în haine de ocară 
Şi spun pietrelor:
“- daţi-mi să mănânc !”
apoi stâncilor:
“-Daţi-mi să beau!”
Iar lor le este milă şi-mi dau
Eu mănânc tot şi mă culc fericit

 

 

 

Lied pentru orhideea neagră, cu fereastra deschisă

 

 

azi, când nu-mi aparţin,
şi înjur facerea lumii
mă gândesc la tine ca la un foc
şi întind mâinile.
dar mâinile nu mai sunt ale mele
sunt ale sabiei, ale scutului
ale pământului sunt
din care mă trag înspre tine
centimetru cu centimetru
ca nişte braţe de leagăn
ca nişte rădăcini de măslin
spre coastele unui prunc ce scânceşte în somn
dar nu mai ştie carnea acesta
strânsă înaintea ta, desfăcută,
a oaselor rugă smucită în somn.
gura mea se deschide în van
şi păianjeni îşi întind liţa cuminte
tu arzi ca o flacără în faţa unei oglinzi
şi umbra mea fumegă
sfârâie, crapă oglinda.
nu e nimic de făcut
ridic sabia şi scutul deasupra capului
şi vaci şi căpiţe de fân zboară
maşini, acoperişuri, coperţi
ciocuri de metal lovesc braţul meu
de care te lipisei odată cu inima
de fapt, te lipisei straşnic, ca râia,
ca un abţibild şmecher cu roze şi cruci
era, îmi amintesc bine, în epoca marilor descoperiri geografice
adunam lemne de foc de sub nasul marelui inchizitor Torquemada
şi o singură mână aveam,
o singură gură aveam
şi un singur ochi surâzând către sine.
azi, când nimic nu mai am
ca un nebun legat de mâini îţi privesc sânii
aş face dragoste cu trupul acesta
şi apoi, rupând lanţul, l-aş strange de gât
iar sub jarul acesta
ochii, ieşiti din orbite, ar plesni
ca orhideea neagră în mijlocul iernii
m-aş culca apoi lângă tine
şi ţi-aş pieptăna părul
cântând încet
cu fereastra deschisă

 

 

 

Poems by Dorin Cozan

translation in English by Corina Gina Papouis

 

I have no strength when I see this woman

I have no strength when I see this woman

The way her finger brushes her lips,

The way she lowers it among the pages

Scattering their words within the grass

Like a swan its wings in the red and soft sun.

Don’t rush talking to her in birds’ tongue, I order myself

Nor sing to her a child’s prayer from the chestnut leave

Thus, in a gallop, over sheets of paper, the knight stretches his arm rigidly,

A snare to the innocent sparrow

With a frail finger she oppresses the lips of this poem,

And they are enjoying the whipping of the purple hair

Which she threw, like the fisherman his trawl, ahead of the gallop.

I have no strength since she raised her eyes,

And their spear was released through my ribs

Towards the thicket of the lake,

Where the mud swallows the lines of a patched up boat.

(on the shore, the fish are throwing themselves, burned by this light and there they lay)

oh happy ones, for you found your pursuit in her path!

Alas myself, for there’s no strength in me to eat and to drink

When I see this woman and words are falling out of my mouth

Like some crumbs for the stray dogs

Like some flowers thrown on the water

In vain I cry and despair

 

In vain I cry and despair

In vain I tore myself into pieces and offered myself to you

While my blood carries you like an ark

I am the lunatic who tied himself to the lighthouse

The one who stares into you and forgets about things and their names

I’ve been left hanging here from one of your hair locks, pray to the living

With my mouth covered when you appear

With wisps of hair in my hands when you approach me

Your eyes burn like the cigarette lit in my palm

And the body twists like a lamb’s under the knife

What’s the matter, you lunatic? I say to myself

What do you see? Who’s frightening you to slobber and blubber

In a foreign tongue?

Then I pour ash over my head

dress up in clothes of shame

And tell the stones:

“ – feed me!”

then the rocks:

“-sooth my thirst!”

and they take pity on me

and I eat it all up and go to sleep happy

 

Lied for black orchid with open window

 

Today, when I don’t belong to myself,

And I curse the making of the world

I think of you as a fire

And stretch my hands.

But my hands are not mine anymore

They belong to the sword, to the shield

To the earth they belong

The earth I’m dragging myself from towards you

Inch by inch

Like rocking arms

Like roots of an olive tree

Towards the ribs of a baby whimpering in his sleep

But this flesh doesn’t know any more

Gathered before you, unfolded,

A bones’ prayer jerking in its sleep.

My mouth opens in vain

And spiders are stretching their obedient wire

You burn like a flame in front of the mirror

And my shadow is steaming

Is sizzling, is cracking the mirror.

Nothing to be done

I raise the sword and the shield above my head

And cows and haystacks are flying

Cars, roofs, covers

Metal beaks are hitting my arm

The arm you once glued yourself to with your heart

In fact, you were properly glued, like scabies

Like a funky sticker with wind-roses and crosses

It was, I remember it well, the great discoveries era

I was gathering wood for the fire under the inquisiting nose of Torquemada

One hand only I had

One mouth only I had

And one eye only grinning towards itself

Today, when there’s nothing I have

Like a lunatic tied by his hands I watch your breasts

I would make love with this body

And then, breaking the chain, I’d strangle it

And under this ember

Eyes, popping out of the sockets, would burst

Like a black orchid in the middle of winter

I would then lay down by your side

I would comb your hair

Singing softly

By the open window.

Contact details:

Name & Surname: Dorin Cozan

Nationality: Romanian
Country of Origin : Romania
Languages: Romanian/ English

Address
: Strada Stefan cel Mare, Bl. 173, Sc.A, Ap 18,

City: Vaslui
Postcode: 730025
Country of Residence: Romania

E-Mail
:dominodor007@yahoo.com
Website: http://dorincozan.wordpress.com/More Info (Webpages): http://agonia.ro/index.php/author/14725/index.html

Enter content here

Enter supporting content here